Krediet-info.eu

Krediet Lenen
Waarom krijg je wel of niet een lening?


Waarom kun je bij de ene krediet verstrekker wel krediet lenen en bij een ander niet?
Alle informatie omtrent je krediet- en leningaanvragen worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Deze informatie wordt gebruikt door alle kredietverstekkers om te kunnen bepalen of zij jou als klant verder kunnen helpen en of zij dus geen risico lopen dat je de lening niet meer terug kunt betalen. Bij deze registratie kan men zien hoeveel geld je momenteel bezit en, misschien nog wel belangrijker, of je in staat bent om de leningen af te kunnen lossen.

Deze kredietregistratie bevat verder je naam, adres en details uit je verleden.
krediet lenenBijvoorbeeld of je ooit failliet bent verklaard, of je ooit in aanraking bent geweest met justitie vanwege financiele zaken of zelfs als je je huis hebt teruggenomen in het verleden. Dus in principe wordt elke financieel detail over je opgenomen in deze registratie.
Kredietverstrekkers gebruiken allemaal deze informatie om een score aan iemand toe te kennen en deze score wordt weer gebruikt om te bepalen of een lening wel of niet verstrekt wordt.

Deze score komt tot stand door dat men een bepaald aantal punten toekent aan de verschillende soorten informatie in het krediet registratie rapport, zoals betalingshistorie, schulden etc. Ook kijkt men naar informatie die wordt ingevuld op het aanvraagformulier zoals inkomen en of je al klant van de kredietverstrekker bent geweest of niet.

Het is belangrijk te realiseren dat verschillende kredietverstrekkers een licht verschillende score-methode en totaal aantal punten hanteren. Ook de informatie waarom sommige kredietverstrekkers je weigeren als klant wordt niet gegeven. Dit is dan ook iets om rekening mee te houden als je kredietaanvraag geweigerd wordt.

Het is daarom ook belangrijk en het is ook een aanbeveling om jezelf in een best mogelijke positie te stellen en regelmatig je eigen krediet rapport na te gaan of na te kijken.

<< Terug van krediet lenen naar home